הצהרת ראש ממשלת המחוז הורגן לכבוד חג הפסח

הצהרה לפרסום מידי משרד ראש ממשלת המחוז 2022 באפריל 17 הצהרת ראש ממשלת המחוז הורגן לכבוד חג הפסח :ויקטוריה – ראש ממשלת המחוז, ג’ון הורגן, פרסם את ההצהרה הבאה לכבוד חג הפסח .הערב בעת שקיעה, יהודים ברחבי בריטיש קולומביה ובעולם …

Premier’s statement on Passover

April 15, 2022   Victoria — Premier John Horgan has issued the following statement in honour of Passover: “At sundown tonight, Jewish people in British Columbia and all over the world will celebrate the start of Passover. “Around Seder tables …

New regulation next step toward barrier-free B.C.

April 14, 2022   Victoria — Beginning Sept. 1, 2022, more than 750 public-sector organizations will start establishing accessibility committees, accessibility plans and public-feedback mechanisms as required under the new Accessible British Columbia Regulation. These organizations include school districts, post-secondary institutions, public …

प्रीमियर होरगन की ओर सेबैसाखी पर वक्तव्य

वक्तव्य तुरंत जारी करनेहेतु प्रीमियर का कायाालय 14 अप्रैल, 2022 प्रीमियर होरगन की ओर सेबैसाखी पर वक्तव्य मवक्टोररया- प्रीमियर जॉन होरगन नेबैसाखी के सम्मान िेंनीचेमिया वक्तव्य जारी मकया है: “आज, बी सी िेंऔर पूरी िुमनया िें, मसख सिुिायों के लोग, …

Premier’s statement on Vaisakhi

April 14, 2022   Victoria — Premier John Horgan has issued the following statement in honour of Vaisakhi: “Today, in B.C. and around the world, people in the Sikh community are celebrating Vaisakhi, one of the holiest holidays in the …